Vivacredit

Viva CreditVivacredit е една от небанковите финансови институции на българския пазар, които са вписани в регистъра за финансовите институции на БНБ и е администратор на лични данни от 2009г. Компанията предлага на своите клиенти три вида кредитиране, с които обхваща голям кръг от потребители. Има над 50 офиса в цялата страна и изградена голяма партньорска мрежа, която непрекъснато се увеличава.

Видове кредити предлагани от Vivacredit

С VIVA Expres вие можете да изтеглите бърз кредит, с който да покриете неотложни и непредвидени разходи. Неговият размер е от 100 до 1500лв, а вноските за погасяването му са между 1 и 18 на двуседмичен период от време. За този заем можете да кандидатствате в някои от офисите на Vivacredit или в тези на партньорите им – Net 1, Credi Tour, IFG, Калчев Финанс, Електрон ултра, както и онлайн или по телефон.

Mmonye е онлайн бърз кредит, чийто размер е отново от 100 до 1500лв със същите срокове на погасяването му. Кандидатства се чрез попълване на формуляра на страницата на Vivacredit. Отнема съвсем малко време и ви спестява разкарване по офиси.

Третият вид е ипотечен кредит е „Обезпечени кредити – ОК“. Той е в размер на 5000 до 200 000лв. За него е необходимо да посетите офис на компанията.

Клиенти на Vivacredit могат да са всички български граждани над 21 г с валидна лична карта и сигурни и постоянни доходи.

След подаденото искане за заем до 20 минути ще получите отговор. При одобрение трябва да представите обезпечение, което се изразява в 1 поръчител за кредит дължим с 1 вноска, а при кредити с повече от 1 вноска се изисква поръчител или банкова гаранция. Поръчителят също трябва да е над 21г, да е с чисто ЦКР, да има безсрочен трудов договор и да представи служебна бележка за доходите му от работодател за период от 6 месеца назад.

Друга особеност за тази финансова институция е таксата за разглеждане на документите. Тя е в размер на 0,10лв + 1% от предоставената сума по кредите.

Парите по заема се получава в офисите на Vivacredit, както и в тези на партньорите им. При погасяване на задълженията можете да използвате няколко варианта – да внасяте дължимите суми по вноските в офис на компанията или партньорите, както и по банков път в сметката посочена в сайта на Vivacredit.

4.7/5 - (38 votes)
Публикувано в Кредитни компании