Пърсънъл Файнанс

personalfinanceКои са Пърсънъл Файнанс?

Пърсънъл Файнанс България АД, или само Пърсънъл Файнанс както са по-известни сред своите клиенти, е небанкова финансова институция, която се специализира в бързото кредитиране и оперира на българския пазар от 2008 година.

Какви продукти предлагат в Пърсънъл Файнанс?

Пърсънъл Файнанс се занимават основно с бързи заеми в размер от 100 до 5000 лева, които са предназначени за нуждите на физически лица. Заемът е необезпечен, но трябва да докажете своите доходи преди това.

В зависимост от размера на вашата заплата или други приходи, вие можете да бъдете одобрени или не за бърз кредит в тази компания. Сроковете за заем обикновено са фиксирани и вие ще имате възможността да избирате от няколко варианта, например 12, 17, 25 и 32 седмици. Компанията не позволява да теглите повече от един кредит в същото време. Освен това не съществува възможност за удължаване срока на заема, а договорките трябва да се спазват стриктно и от двете страни.

Кои са техните клиенти?

За да получите заем от Пърсънъл Файнанс, вие трябва да можете да докажете своя доход. Това може да е доход от заплата, от наем или пък друго. Ако сте пенсионер ще трябва да покажете удостоверение за пенсия. Компанията най-вероятно ще ви откаже, ако по никакъв начин не можете да докажете какъвто и да било приход.

Предлагат ли Пърсънъл Файнанс онлайн кредитиране?

Пърсънъл Файнанс не предлага онлайн кредитиране. За да кандидатствате и за да получите своя бърз заем, вие тряба да посетите офис на компанията в някой от градовете София, Ловеч, Стара Загора и Враца.

Как и къде мога да погася своите задължения?

Подобно на кандидатстването и тегленето на кредита, задълженията си към Пърсънъл Файнанс можете да погасите отново в офис на компанията в София, Ловеч, Стара Загора и Враца..

Какви са предимствата на Пърсънъл Файнанс?

Бързото обслужване и ясните условия към клиентите са в основата на работата на Пърсънъл Файнанс. Компанията разбира, че понякога човек се нуждае от светкавична бързина в кредитирането и се старае да покрие дори и най-високите изисквания на своите клиенти.

Какви са недостатъците на Пърсънъл Файнанс?

Недостатък е липсата на възможност да кандидатствате за отпускане на заем онлайн. Разбира се, можете да се свържете с компанията също и по имейл и по телефона, но за отпускане на кредит трябв да посетите някой от офисите в съответните градове. Друг недостатък е невъзможността да откриете офис на компанията в много от големите градове на България, например Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Бургас.

Колко пари ще трябва да върна?

Ако изтеглите сумата от 500 лева и изберете 12 седмичния погасителен план, вие ще трябва да погасите сумата от 525,99 лева под формата на 12 седмични вноски в размер от 43,83 лева всяка. В този случай става въпрос за съвестно и коректно издължаване на заема.

При некоректност от страна на заемополучателя се дължи неустойка, което увеличава крайната дължима сума. При кредита “Златна възраст” можете да изтеглите от 100 до 300 лева, които да изплащате на равни месечни вноски в продължение на 3, 6, 9 или 12 месеца.

Оценка от 1 до 10:

Близост до потребителите

Компанията е в близост до определена част от потенциалните български клиенти. Офиси на компанията за сега има само в няколко български града, което прави кредитите на финансовата институция търсени в съответните градове, но по-трудно достъпни за хора извън тези населени места. Офиси на Пърсънъл Файнанс ще откриете в градовете София, Ловеч, Стара Загора и Враца.

(6/10)

Онлайн присъствие

Компанията предлага достатъчно информация за себе си в интернет, но отсъства възможността за онлайн теглене на кредит.

(5/10)

Лихви

Лихвите на Пърсънъл файнанс са в разумни норми. Съблюдава се за точното спазване на датите на погасителните вноски. От друга страна компанията прави необходимото да улесни максимално кредитополучателите чрез разбиване на дължимата сума на малки седмични вноски, които могат да бъдат изплащани до 32 седмици.

(9/10)

Продукт

Компанията предлага висококачествен кредитен продукт, който може да задоволи един много широк спектър от желаещи да изтеглят бърз заем. Има продукти както за по-млади и активни хора, така и за пенсионери, като последните могат да разсрочват малки суми пари за по-дълъг период от време.

(9/10)

Целева аудитория (обхват)

Целевата аудитория на Пърсънъл Файнанс са физически лица на различни възрасти. Компанията отпуска заеми на работещи, пенсионери и други, стига да могат да докажат своя доход и способността си да обслужват евентуален кредит.

(9/10)

Срокове на погасяване

Сроковете на погасяване в Пърсънъл Файнанс са строго определени. Клиентите имат възможност да избират между различни погасителни планове, в това число 12, 17, 25 и 32 седмични планове. В плановете “Златна възраст” клиентите могат да получат по-дребни суми, например 100, 200 или 300 лева, които да бъдат погасени под формата на равни месечни вноски за 3, 6, 9 или 12 месеца.

(9/10)

Бързина при отпускане на заема

Пърсънъл Файнанс се нарежда сред най-бързо работещите компании в сферата на бързото кредитиране в България. Компанията отпуска заема до 3 часа след кандидатстване.

(9/10)

Обща оценка: (8/10)

4.7/5 - (65 votes)
Публикувано в Кредитни компании