Maxcredit

maxcreditКои са Макс Кредит?

„Би Енд Джи Кредит“ ООД е известно на широката аудитория със своето търговско наименование Макс Кредит. Финансовата институция е създадена едва през 2012 година, а вече бързо набира скорост и има зад гърба си хиляди доволни клиенти от цялата страна.

Какви продукти предлагат в Макс Кредит?

Макс Кредит предлага няколко различни продукта, които имат за цел да задоволят нуждите на различна аудитория. Първият продукт се нарича “Макс План”. Той предлага заеми в размер от 150 до 3000 лева. Той се погасява под формата на 22 вноски. Вторият продукт се нарича “Макс План +”. Той се изплаща за по-кратки срокове, под формата на 12 месечни вноски.

Кои са техните клиенти?

Клиентите на Макс Кредит са хора от цялата страна и на различни възрасти. Те предлагат както продукти за по-млади, така и за по-възрастни клиенти. Изискванията за кандидатстване за заем са да имате валидна лична карта или решение от ТЕЛК/НЕЛК в зависимост от ситуацията и ако е необходимо. Също така трябва да се във възрастовите граници между 21 и 75 години.

Предлагат ли онлайн кредитиране?

Макс Кредит предлага възможността да кандидатствате за заем онлайн. Ако това не е, което търсите, бихте могли да кандидатствате за кредитиране чрез кредитен консултант. Независимо от направения от вас избор, вноските се погасяват по банков път.

Как и къде мога да погася своите задължения към Макс Кредит?

След като сте усвоили своя кредит от Макс Кредит и е дошло време да погасите финансовите си задължения, пред вас има няколко опции. Първата възможност, която е и най-предпочитана от повечето кредитополучатели, е да погасят вноските си по банков път. Втората възможност е да посетите лично офис на компанията и да направите това там. Третата възможност е да се срещнете с кредитен консултант и да погасите вноските си с негова помощ.

Какви са предимствата на Макс Кредит?

Предимствата на Макс Кредит са много, но едно от тях го отличава от повечето други кредитни институции и то е, че компанията предлага специализирани продукти за по-възрастни клиенти и за финансовата институция това е една много ценна и заслужаваща особено внимание група. Друго предимство е, че молбата ви за заем ще бъде разгледана и оценена внимателно, дори и ако в миналото сте имали лоша кредитна история.

Какви са недостатъците на Макс Кредит?

Недостатък е, че при първоначално теглене на заем не можете да изтеглите сума по-голяма от 700 лева и със срок на погасяване над 12 месеца.

Колко пари ще трябва да върна?

Ако изтеглите заем в размер от 600 лева със срок на погасяване 18 седмици, вашата лихва за периода ще е 480 лева.

Оценка от 1 до 10:

Близост до потребителите

Компанията предлага възможността да бъдете обслужени в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Мездра, Враца, Берковица, Монтана, Видин, Лом, Козлодуй, Варна, Велико Търново, Плевен, Асеновград, Добрич и Каварна.

(8/10)

Онлайн присъствие

Можете да научите много за компанията от нейната интернет страница, както и можете да кандидатствате за кредит директно по интернет.

(9/10)

Лихви

Лихвите на кредитната компания са в разумни граници. Финансовата институция залага на това да бъде ясна и коректна и да могат нейните клиенти да разбират съвсем точно и ясно какви са правилата и условията. В сайта на Макс Кредит има лайв чат, където на живо можете да се консултирате със служител от компанията и да попитате това, което ви интересува.

(8/10)

Продукт

Финансовата институция предлага два основни кредитни продукта. Първият от тях е предназначен за за широк кръг потребители. Нарича се “Макс План” и е предназначен за хора във възрастовия диапазон от 21 до 75 години.

Вторият кредитен продукт е “Макс План +”. Той е специално предназначен за хора, които са навършили възрастта от 55 години. Могат да кандидатстват хора в пенсионна възраст или такива, които получават пенсия от стаж.

(9/10)

Целева аудитория (обхват)

В целевата аудитория на кредитната компания са хора от голям брой български градове, сред които София, Пловдив и Варна. Те са на възраст между 21 и 75 години. За заем може да се кандидатства както по интернет, така и на място в офис на компанията.

(9/10)

Срокове на погасяване

Сроковете на погасяване са различни при различните кредитни продукти. При “Макс План” срокът за погасяване на заема е 22 месеца и се извършва под формата на 22 кредитни вноски. При “Макс План +” сроковете за погасяване са по-кратки и достигат 12 месеца.

(8/10)

Бързина при отпускане на заема

Макс Кредит полага необходимите усилия, за да предостави на своите клиенти нужните финансови средства колкото е възможно по-бързо.

(8/10)

Обща оценка: (8,43/10)

4.7/5 - (40 votes)
Публикувано в Кредитни компании