Хелп Кредит

helpcredit

Кои са Хелп Кредит?

„Хелп Кредит“ ЕООД известно с марката Хелп Кредит е компания специализирана в отпускането на различни типове кредитни продукти, най-популярни от които са микрокредитите.

Какви продукти предлагат в Хелп Кредит?

Компанията предлага четири различни кредитни продукта. “Аванс” е микрокредит в размери между 50 и 399 лева. Срокът за погасяване е 90 дни. Кредит “Плюс” е със срок на погасяване 36 месеца и предлага суми от 400 до 5000 лева. Кредит “Имот” е подходящ за тези хора, които търсят възможности за ипотека. Съществува и четвърти кредит, наречен “Авто”. В този случай парите се отпускат срещу залог на автомобил.

Кои са техните клиенти?

Клиенти на Хелп Кредит може да е всеки пълнолетен човек, който притежава лична карта и доход, с който да погасява своите задължения. Компанията отпуска заеми също и на хора, чиято молба за заем е била отхвърлена от банкова институция. Отказът от страна на някоя банка не означава, че и Хелп Кредит ще ви откаже.

Предлагат ли Хелп Кредит онлайн кредитиране?

Да, Хелп Кредит предлага възможността да кандидатствате за заем онлайн, а парите си след това да получите по банков път. Ако нямате достъп до интернет, бихте могли да кандидатствате за заем и с телефонно обаждане на компанията и разговор с техен консултант.

Как и къде мога да погася своите задължения към Хелп Кредит?

При настъпване срока на погасяване на вашия кредит, вие бихте могли да платите вашата вноска по банков път или като използвате услугите на клон на EasyPay. Съществува възможността да погасявате вашите вноски и чрез CashTerminal.

Какви са предимствата на Хелп Кредит?

Предимство на компанията е, че от нейните услуги могат да се възползват и клиенти, които по някаква причина не могат да получат банков заем, а се нуждаят от това.

Какви са недостатъците на Хелп Кредит?

Изисква се да се докаже някакъв доход, независимо дали от работна заплата или друг източник и ако това е невъзможно най-вероятно няма да получите кредит.

Колко пари ще трябва да върна?

Сумата, която искате да изтеглите се олихвява с 3.433 % на месец (при първи кредит). Освен това се начислява и такса за кандидатстване в размер на 8 лева. За да изчислите сами лихвата, която ще трябва да заплатите, можете да умножите сумата по 0,1366% на ден.

Оценка от 1 до 10:

Близост до потребителите

Онлайн кредитирането създава отлични възможности дори и за хора, които живеят на географски по-изолирани места в страната и иначе имат слаб достъп до кредитни компании.

(10/10)

Онлайн присъствие

Да, компанията предлага много добро онлайн присъствие в мрежата, позволявайки на своите клиенти да научат всичко, което ги интересува за компанията и за нейните продукти.

(10/10)

Лихви

Лихвите на Хелп Кредит са сред най-ниските на пазара за бързи кредити в България. Разбира се, разходите по кредита може да ви се сторят големи в сравнение с банковите заеми, но компаниите за бързи кредити предлагат друг тип кредитен продукт, залагащ на бързина и гъвкавост.

(9/10)

Продукт

Компанията предлага различни видове кредитни продукти – микрокредитиране (известно още като заем до заплата), потребителски кредити (те са доста по-големи от микрокредитите), ипотечни кредити и кредити срещу залог автомобил. На практика за всеки има по нещо подходящо.

(9/10)

Целева аудитория (обхват)

Целевата аудитория е много широка. Клиентите са хора над 18 години с валидна лична карта и редовни доходи, които да им позволят да заплащат кредитните вноски.

(9/10)

Срокове на погасяване

Сроковете на погасяване зависят много от това какъв кредитен продукт използвате. Така например, кредитите до заплата стандартно имат сравнително кратки срокове до 90 дни. От друга страна потребителските кредити имат доста по-издължени срокове за погасяване, които достигат до 36 месеца. Важно е да се спомене, че възможности за удължаване на сроковете няма и те трябва стриктно да се спазват.

(9/10)

Бързина при отпускане на заема

Отговор за вашето запитване за заем ще получите до около 2 часа след като сте кандидатствали за заем. След като се съгласите с условията, вие ще получите своите пари максимално бързо. Ако имате сметка в ЦКБ, ПИБ, Токуда или Изи Пей, вие ще можете да разполагате с парите си дори още по-бързо, като цялата процедура няма да отнеме повече от два часа.

(9/10)

Обща оценка: (9,29/10)

4.6/5 - (67 votes)
Публикувано в Кредитни компании