Кредит Инс

credit insКои са Кредит Инс?

„Кредит Инс“ ООД, която е известна сред потребителите на заеми с марката Кредит Инс е финансова институция, която предлага на своите клиенти три различни вида кредити според техните нужди. Компанията е специализирана в микрокредитирането и бързите заеми.

Какви продукти предлагат в Кредит Инс?

„Кредит Инс“ ООД предлага три различни разновидности на бързия заем. Първият тип кредит се нарича Ден. Отпускат се дребни суми от 100 до 250 лева. Вторият кредит е Заплата. Той отпуска малко по-големи суми в размер от 100 до 399 лева. Третият продукт се нарича Екстра. Той предлага възможност за изтегляне на суми от 200 до 1500 лева.

Кои са техните клиенти?

За да получите заем от Кредит Инс, вие трябва да притежавате валидна лична карта и добра кредитна история. Трябва да докажете осигурителните си вноски за последните 12 месеца. Предвид това, че за заем може да се кандидатства и онлайн, клиентите на компанията са на практика от всички краища на страната.

Предлагат ли Кредит Инс онлайн кредитиране?

Ако желаете да изтеглите заем от Кредит Инс можете да го сторите онлайн или в клон на Webbroker. Вие сте тези, които преценяват дали предпочитат да кандидатстват по интернет, или чрез посещение на клон на Webbroker. Ако бъдете одобрени ще получите парите си в клон на EasyPay.

Как и къде мога да погася своите задължения към Кредит Инс ?

Когато настъпи момента за погасяване на вашите кредитни задължения към Кредит Инс, вие можете да изплатите дължимата сума в клон на EasyPay или по банков път според вашите лични предпочитания.

Какви са предимствата на Кредит Инс?

Предимство е онлайн кредитирането и отстъпките, които лоялните клиенти могат да получат. Освен това може да бъде голям плюс и възможността за удължаване сроковете по кредита.

Какви са недостатъците на Кредит Инс?

Докато в някои небанкови кредитни институции вашето недобро кредитно минало може и да бъде пренебрегнато, то в Кредит Инс се обръща голямо внимание на кредитната ви история, така че ако сте имали проблеми с изплащания на кредити в миналото, има голяма вероятност да не бъдете одобрени.

Колко пари ще трябва да върна?

Ако изтеглите сумата от 399 лева за срок от 30 дни, дължимата лихва ще бъде 131,67 лева.

Оценка от 1 до 10:

Близост до потребителите

Предвид факта, че Кредит Инс предлага на своите клиенти услугата онлайн кредитиране, компанията е в близост до своите клиенти, без значение в коя част на страната се намират.

(10/10)

Онлайн присъствие

Онлайн кредитирането е основа на начина, по който Кредит Инс функционира. Заемите се изплащат на клиентите чрез EasyPay. Освен че предлага онлайн кредитиране, Кредит Инс предлага достъпна и богата информация за себе си в своята интернет страница, което вдъхва доверие на потенциалните клиенти.

(10/10)

Лихви

Лихвите съвсем естествено са по-големи от тези в банките, но това е съвсем нормално като се има предвид, че кредитните компании предлагат съвсем друг вид услуга, базирана на по-малките суми и бързината в процеса на обработка на вашата молба за заем.

(9/10)

Продукт

Кредит Инс предлага висококачествено микрокредитиране. Целта на този продукт е да реши внезапно възникнали финансови затруднения, например забавена заплата. Той не е решение на перманентни финансови проблеми. Кредитът идва при вас бързо и удобно, без да ви губи ценно време. Всичко става за минути.

(9/10)

Целева аудитория (обхват)

Обикновено целевата аудитория на Кредит Инс са хора в активна възраст, работещи или с редовни доходи от друг източник. Това са хора от цялата страна, които искат най-често да запълнят неравностите в семейния бюджет или се нуждаят от сума за спешно покриване на внезапен разход.

(8/10)

Срокове на погасяване

Два от кредитите, които се предлагат в Кредит Инс, са със срок на погасяване до 30 дни. Това са продуктите Ден и Заплата. Продуктът Екстра е по-дългосрочен. Той е със срок на погасяване 12 месеца и възможност за рефинансиране.

(7/10)

Бързина при отпускане на заема

След кандидатстване за бърз заем от Кредит Инс са нужни най-често до 10 минути, за да получите одобрение за финансиране. Това прави компанията сред най-експресните кредитори в страната.

(10/10)

Обща оценка: (9/10)

4.7/5 - (48 votes)
Публикувано в Кредитни компании